067-3410008

ဆည်ရေမှတ်များ စာရင်း

စဉ် ဆည် အမည် တည်နေရာ (ခရိုင်/မြို့နယ်) ကန်ရေပြည့် ရေလှောင်ပမာဏ (ဧကပေ) ၂၂/၀၄/၂၀၂၄ ရေလှောင် ပမာဏ (ဧကပေ) ၂၃/၀၄/၂၀၂၄ ၂၃/၀၄/၂၀၂၄ ရေလှောင် ပမာဏ (ဧကပေ) မိုးရေချိန် (လက်မ) မှတ်ချက်
ကန်ရေသေ ရေလှောင်ပမာဏ (ဧကပေ) ကန်ရေပြည့် အပေါ် သိုလှောင်မှု ရာခိုင်နှုန်း ရေအမှတ် ဝင်ရေ (ဧကပေ) သုံးရေ (ဧကပေ) ဆုံးရှုံးရေ (ဧကပေ) ကန်ရေပြည့် အပေါ် သိုလှောင်မှု ရာခိုင်နှုန်း
စိုက်ပျိုးရေ အခြားသုံးရေ အငွေ့ပျံ ရေပိုလွှဲမှ လျှံရေ အခြား ဆုံးရှုံးရေ
စစ်ကိုင်းတိုင်း
သဖန်းဆိပ်ရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၂၈၈၀၀၀၀
ကျွန်းလှမြို့ ၁၄၁၃၆၀
ကင်းတပ်ရေထိန်းတမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၄၁၄၇၉
ကျွန်းလှမြို့ ၅၅၆၀
ကျေးပင်အက်ရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၄၄၀၀၀
ကန့်ဘလူမြို့ ၅၃၀၀
ပေကြီးရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၆၀၂၇
ကန့်ဘလူမြို့ ၁၅၀၀
လင်ပန်းရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၁၀၁၈၀
ကန့်ဘလူမြို့ ၁၈၅၀
ကိုးပင်ရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၉၇၆၄
ရွှေဘိုမြို့ ၃၀၀၀
မြို့သစ်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၇၄၇၀
ဘုတလင်မြို့ ၁၉၄၀
အင်ကြင်းသပိုးရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၆၂၂၆
ဘုတလင်မြို့ ၁၄၅၀
အိုင်လျားရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၅၉၄၀
အရာတော်မြို့ ၉၅၀
၁၀ အင်ကြင်းပင်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၄၇၆
အရာတော်မြို့ ၂၁၄
၁၁ အရာတော်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၅၈၈၀
အရာတော်မြို့ ၁၄၁၀
၁၂ ထန်းဇလုတ်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၂၈၀၀
မုံရွာမြို့ ၃၀၁
၁၃ သာစည်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၆၆၀၀
မုံရွာမြို့ ၁၅၇၅
၁၄ နွယ်ခွေရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၃၀၀၀
ချောင်းဦးမြို့ ၇၂
၁၅ မြောက်ယမားရေလှောင်တမံ ယင်းမာပင်ခရိုင် ၁၄၀၅၇
ပုလဲမြို့ ၂၈၃၆
၁၆ ဆားလင်းကြီးရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၅၄၀၀
ဆားလင်းကြီးမြို့ ၇၄၀
၁၇ ငွေသာရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၁၅၂၅၀
ဆားလင်းကြီးမြို့ ၃၅၀၀
၁၈ ဖောင်းကတာရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၆၂၀၀
ဆားလင်းကြီးမြို့ ၁၃၆၀
၁၉ မြောက်ယမားရေကူရေလှောင်တမံ ယင်းမာပင်ခရိုင် ၁၂၂၉၀၀
ပုလဲမြို့ ၂၁၂၄၀
၂၀ လှိုင်းချောင်းရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၅၃၇၀
ပုလဲမြို့ ၁၁၉၄
၂၁ ကန့်ဒေါင့်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၇၁၉
ပုလဲမြို့ ၁၈၀
၂၂ လက်ပန်ရေလှောင်တမံ စစ်ကိုင်းခရိုင် ၄၈၃၁
မြင်းမူမြို့ ၁၁၈၉
၂၃ ရာဇဂြိုဟ်ရေလှောင်တမံ ကလေးခရိုင် ၅၂၀၀၀
ကလေးမြို့ ၈၀၀၀
၂၄ ထန်းဇလုတ်ရေကူရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၃၆၆၀
မုံရွာမြို့ ၉၆၈
၂၅ မင်းမြင်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၁၉၀၁၀
ကန့်ဘလူမြို့ ၃၇၄၀
၂၆ သိန်ရင်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၂၅၂၆၀
ကန့်ဘလူမြို့ ၄၃၉၀
၂၇ လက်ယက်မရေလှောင်တမံ စစ်ကိုင်းခရိုင် ၁၁၂၀
မြောင်မြို့ ၂၄
၂၈ ဗောဓိတစ်ထောင်ရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၆၈၃
မုံရွာမြို့ ၈၁
၂၉ ကမ်းနီရေလှောင်တမံ မုံရွာခရိုင် ၆၈၀
မုံရွာမြို့ ၁၂၃
၃၀ ကြိုးကြာရေလှောင်တမံ ရွှေဘိုခရိုင် ၂၈၉
ရွှေဘိုမြို့
ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့)
၃၁ ချောင်းမကြီး(မြို့လှ)ရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၉၇၃၀
ရေတာရှည်မြို့ ၁၇၄၀
၃၂ ဆွာချောင်းရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၂၁၆၃၅၀
ရေတာရှည်မြို့ ၂၈၁၇၀
၃၃ ပသိရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၃၀၅၀၀
တောင်ငူမြို့ ၂၅၀၀
၃၄ ခပေါင်းရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၈၇၈၅၇၀
အုတ်တွင်းမြို့ ၈၁၈၅၀
၃၅ ရေသိုးရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၁၅၅၀၀
အုတ်တွင်းမြို့ ၁၂၀
၃၆ မင်းရဲရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၂၃၅၀
အုတ်တွင်းမြို့ ၅၀၀
၃၇ ငမြွေရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၂၃၈၀
ဖြူးမြို့ ၅၃၀
၃၈ ဖြူးချောင်းရေလှောင်တမံ တောင်ငူခရိုင် ၆၃၂၅၃၃
ဖြူးမြို့ ၂၉၉၄၉
၃၉ ရဲနွယ်ရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၉၃၁၈၀၀
ကျောက်တံခါးမြို့ ၃၄၉၀၀
၄၀ ဘိုင်းဒါးရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၃၇၃၉၀၂
ဒိုက်ဦးမြို့ ၅၆၂၀၀
၄၁ ကောလိယရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၁၆၄၉၁၂
ဒိုက်ဦးမြို့ ၁၄၈၂၅
၄၂ ဘောနီရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၃၅၂၀၀
ဒိုက်ဦးမြို့ ၂၄၀၀
၄၃ ပျဉ်ပုံကြီးရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၁၁၁၃၀
ဒိုက်ဦးမြို့ ၁၄၂၈
၄၄ ဝါးကတုတ်ရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၃၂၄၂၀
ပဲခူးမြို့ ၁၁၁၄
၄၅ မဇင်းရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၂၆၁၈၆
ပဲခူးမြို့ ၂၄၇၆
၄၆ ဇလက်ထော်ရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၁၈၉၁၂
ပဲခူးမြို့ ၇၅၀
၄၇ အလိုင်နီရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၃၉၀၀၀
ပဲခူးမြို့ ၁၇၈၀
၄၈ ရွှေပြည်(၃)ရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၃၇၀၀
ပဲခူးမြို့ ၄၀
၄၉ ကိုဒူကွဲရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၁၄၈၃၆၄
ပဲခူးမြို့ ၁၀၁၈၅
၅၀ ရွှေလောင်းရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၁၀၀၀၂၄
ပဲခူးမြို့ ၄၄၃၄
၅၁ စလူရေလှောင်တမံ ပဲခူးခရိုင် ၉၀၀၀၀
ပဲခူးမြို့ ၄၀၄၅
မကွေးတိုင်း
၅၂ ပင်းကန်
၅၃ ကန်တော်ကြီးကန်
၅၄ နဂါးရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၆၂၉၀
ရေနံချောင်းမြို့ ၁၇၅၃
၅၅ လေးတိုင်စင်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၄၇၄၅
ရေနံချောင်းမြို့ ၁၈၄၃
၅၆ ကျောက်တံခါးရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၄၁၁၂၅
နတ်မောက်မြို့ ၁၃၆၆၅
၅၇ နတ်မောက်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၁၀၁၀၀၀
နတ်မောက်မြို့ ၁၂၆၀၀
၅၈ ပုလင်းရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၁၂၂၀၀
မြို့သစ်မြို့ ၂၁၀၀
၅၉ စွန်ချောင်းရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၃၀၇၂၀
မြို့သစ်မြို့ ၆၁၄၄
၆၀ ဘုတ်ချောင်းရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၁၂၅၀
မြို့သစ်မြို့ ၉၆
၆၁ ဆဒ္ဒန်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၂၅၀၀၀
မြို့သစ်မြို့ ၇၀၀၀
၆၂ ငမင်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၇၇၅၀
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ၁၇၅၀
၆၃ ဘန်းကုန်းရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၇၄၀၀
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ၁၀၀၀
၆၄ ကင်မွန်းတောင်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၁၀၅၂၀
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ၆၄၀
၆၅ ရန်ပယ်ရေလှောင်တမံ မကွေးခရိုင် ၃၅၁၄၀
တောင်တွင်းကြီးမြို့ ၈၇၄၂
၆၆ တောင်ခင်ရန်းရေလှောင်တမံ ဂန့်ဂေါခရိုင် ၁၁၇၂၆
ဂန့်ဂေါမြို့ ၁၆၂၄
၆၇ မြစ်သာရေလှောင်တမံ ဂန့်ဂေါခရိုင် ၃၇၇၆၀၀
ဂန့်ဂေါမြို့ ၁၅၂၉၁၅
၆၈ မြေခဲတောင်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၂၈၇၉
ရေစကြိုမြို့ ၉၅
၆၉ ဆင်ချောင်းရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၃၂၁၀
ရေစကြိုမြို့ ၅၉၅
၇၀ ဂွေးချိုရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၈၃၉
ရေစကြိုမြို့ ၃၈၇
၇၁ တောင်ယမားရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၇၀၄၀
မြိုင်မြို့ ၂၅၂၀
၇၂ မြိုင်ချောင်းရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၄၀၀၀
မြိုင်မြို့ ၁၆၀
၇၃ သီရိနန္ဒာရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၇၁၀
မြိုင်မြို့ ၄၉၅
၇၄ သစ်ကြီးတောရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၈၀၅
မြိုင်မြို့ ၉၂
၇၅ တွင်းမရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၂၄၀
မြင်းခြံမြို့ ၁၀၃
၇၆ အင်းဘတ်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၁၂၆
ပခုက္ကူမြို့ ၁၀၆
၇၇ ဝန်ချောင်းရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၆၆၇
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၄၀
၇၈ စလင်းရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၁၃၃၀၀၀
စလင်းမြို့ ၁၆၂၅၉
၇၉ မုန်းချောင်းရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၆၂၀၉၀၀
စေတုတ္တရာမြို့ ၉၂၅၀၀
၈၀ မန်းချောင်းရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၁၂၀၀၀၀
ငဖဲမြို့ ၁၃၆၀၀
၈၁ ရင်းရှည်ရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၂၆၀၀
ငဖဲမြို့ ၉၇
၈၂ ကြီးအုံကြီးဝရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၃၀၂၇၀၀
ပွင့်ဖြူမြို့ ၂၄၄၀၀
၈၃ ဘွက်ကြီးရေလှောင်တမံ သရက်ခရိုင် ၇၃၁၉၂
အောင်လံမြို့ ၁၇၆၁၅
၈၄ ပဒဲရေလှောင်တမံ သရက်ခရိုင် ၃၂၈၉၀
အောင်လံမြို့ ၈၉၃၀
၈၅ ပွဲသာရေလှောင်တမံ သရက်ခရိုင် ၁၇၀၀
အောင်လံမြို့ ၂၁၀
၈၆ မဒေးရေလှောင်တမံ သရက်ခရိုင် ၅၃၉၀၈
ကံမမြို့(သရက်ခရိုင်) ၁၀၂၁၀
၈၇ တက်တူရေလှောင်တမံ မင်းဘူးခရိုင် ၁၄၂၀
စလင်းမြို့ ၁၈၀
၈၈ ခင်မွန်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၂၂၀၀
မြိုင်မြို့ ၄၃၈
၈၉ ကြက်မောက်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၁၀၀
မြိုင်မြို့ ၂၀၀
၉၀ သဒွတ်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၃၁၀
မြိုင်မြို့ ၇၄
၉၁ ကျောက်ဆောက်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၅၁၉
မြိုင်မြို့ ၁၁၀
၉၂ ဝန်လိုရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၃၈၅
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၁၄
၉၃ သန်းဥချောက်ရေလှောင်တမံ ဂန့်ဂေါခရိုင် ၄၆၂
ကျောက်ထုမြို့
၉၄ စဘေရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၆၁၀
ပခုက္ကူမြို့ ၃၁၀
၉၅ ဂျိုးပျံရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၂၃၄
ပခုက္ကူမြို့ ၄၀
၉၆ မကျီးသုံးပင်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၃၄၂
ပခုက္ကူမြို့ ၉၄
၉၇ ခင်ကြီးဘလောက်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၆၀
ပခုက္ကူမြို့ ၂၅
၉၈ ငချဉ်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၀၆၀
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၂၂၃
၉၉ တံခွန်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၀၁၄
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၂၁၄
၁၀၀ တမာရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၇၃၅
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၁၃၃
၁၀၁ တဲကြီးရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၆၂၀
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၈၀
၁၀၂ ရေပုတ်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၄၉၉
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၇၅
၁၀၃ ဖိုးနီရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၂၈၆
ဆိပ်ဖြူမြို့ ၃၀
၁၀၄ ဝန်ယူရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၉၂
မြိုင်မြို့
၁၀၅ လပနရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၇၈၂
မြိုင်မြို့ ၅၅၉
၁၀၆ မကျီးစုရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၆၂၃
မြိုင်မြို့
၁၀၇ မင်းကန်ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၃၉၀
မြိုင်မြို့ ၉၂
၁၀၈ သရက်ချောင်းရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၁၃၃၈
ပေါက်မြို့ ၃၂၆
၁၀၉ ဆင်ကြို့ရေလှောင်တမံ ပခုက္ကူခရိုင် ၅၉၂
ရေစကြိုမြို့ ၁၀၅
မန္တလေးတိုင်း
၁၁၀ မာလဲနတ်တောင်ရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၅၀၉၇၀
စဉ့်ကူးမြို့ ၇၄၁၀
၁၁၁ တံခွန်တိုင်ကန် မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၄၂၃
ဝမ်းတွင်းမြို့ ၂၅၀
၁၁၂ ဆည်တော်ကြီးရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၃၆၃၀၀၀
မတ္တရာမြို့ ၈၃၉၉၀
၁၁၃ မိတ္ထီလာကန် မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၄၈၄၆
မိတ္ထီလာမြို့ ၇၆၇၃
၁၁၄ ဆင်လမ်းရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၆၈၄၆
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၁၆၃၁
၁၁၅ ညောင်ရမ်းကန် မိတ္ထီလာခရိုင် ၉၁၅၀
သာစည်မြို့ ၇၉၅
၁၁၆ စည်သာရေကူရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၁၉၄၅
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၃၆၆
၁၁၇ မင်းလှကန် မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၀၇၄၃
သာစည်မြို့ ၉၇၀
၁၁၈ စည်သာရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၁၉၀၁
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၂၄၉
၁၁၉ ယင်းတော်ကန် ရမည်းသင်းခရိုင် ၃၆၆၄
ပျော်ဘွယ်မြို့ ၁၆
၁၂၀ ကျောက်ဆည်ကန် ရမည်းသင်းခရိုင် ၆၂၅၀
ပျော်ဘွယ်မြို့ ၅၂၄
၁၂၁ ချောင်းမနက်ရေလှောင်တမံ ကျောက်ဆည်ခရိုင် ၇၄၈၀
တံတားဦးမြို့ ၂၂၈၀
၁၂၂ ဒိုးကွင်ရေလှောင်တမံ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၄၅
ပြင်ဦးလွင်မြို့ ၁၈
၁၂၃ ကုတင်ကန် ရမည်းသင်းခရိုင် ၂၂၄၆
ရမည်းသင်းမြို့
၁၂၄ ကင်းတားဘက်စုံရေလှောင်တမံ ကျောက်ဆည်ခရိုင် ၈၇၃၅၈၀
မြစ်သားမြို့ ၅၆၂၈၀
၁၂၅ ကျီးနီကန် ရမည်းသင်းခရိုင် ၈၈၃၅
ရမည်းသင်းမြို့ ၃၈
၁၂၆ ကန်နားကန် မြင်းခြံခရိုင် ၄၆၅၈
နွားထိုးကြီးမြို့ ၁၁၉
၁၂၇ သပြေရိုးရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၇၁၀၀
ဝမ်းတွင်းမြို့ ၇၇၀
၁၂၈ ပျိုးကန် မြင်းခြံခရိုင် ၂၇၅၈
မြင်းခြံမြို့ ၃၉၁
၁၂၉ အလောင်းစည်သူရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၁၄၆၈
ဝမ်းတွင်းမြို့ ၅၃၀
၁၃၀ ညောင်ပင်သာကန် မြင်းခြံခရိုင် ၂၁၅၀
မြင်းခြံမြို့ ၄၀၀
၁၃၁ တောင်ပုလုရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၁၃၄၆၅
မလှိုင်မြို့ ၄၀၆
၁၃၂ မြကန် ညောင်ဦးခရိုင် ၁၁၅၀
ညောင်ဦးမြို့ ၂၂၅
၁၃၃ ပုန်းမကြည်ရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၁၅၇၂
မလှိုင်မြို့ ၄၂၀
၁၃၄ ကျင်းသာရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၁၀၀
မလှိုင်မြို့ ၅၆၄
၁၃၅ သင်ပုန်းရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၁၀၀၀
မိတ္ထီလာမြို့ ၈၂၀၀
၁၃၆ ညောင်ကုန်းရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၉၂၃
မိတ္ထီလာမြို့ ၁၃၄၂
၁၃၇ လက်ခုပ်ပင်ရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၉၅၀
မိတ္ထီလာမြို့ ၆၇၀
၁၃၈ လွန်ငင်ရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၄၃၄
မိတ္ထီလာမြို့ ၂၀၇
၁၃၉ ရှမ်းမငယ်ရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၁၉၁၀
မိတ္ထီလာမြို့ ၅၉၅၀
၁၄၀ မုန်တိုင်ရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၂၇၀၄၅
မိတ္ထီလာမြို့ ၈၅၀၉
၁၄၁ စမုံရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၇၉၁၃
သာစည်မြို့ ၄၀၀
၁၄၂ သက်တော်ရေလှောင်တမံ(၁) မိတ္ထီလာခရိုင် ၅၁၀
သာစည်မြို့ ၃၀၂
၁၄၃ သက်တော်ရေလှောင်တမံ(၂) မိတ္ထီလာခရိုင် ၁၅၂၀၀
သာစည်မြို့ ၂၁၀၀
၁၄၄ ချောင်းဇုံရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၅၇၈၀
မလှိုင်မြို့ ၆၈၀
၁၄၅ ချောင်းကောက်ရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၁၃၆၂၅
ပျော်ဘွယ်မြို့ ၅၀၀၀
၁၄၆ သဖန်းချောင်းရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၆၀၄၀
ရမည်းသင်းမြို့ ၁၀၀၀
၁၄၇ ချောင်းမကြီးရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၄၀၂၀၀
ပျော်ဘွယ်မြို့ ၇၀၀၀
၁၄၈ နတ်ကာရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၁၁၃၀၀
ပျော်ဘွယ်မြို့ ၁၁၅၅
၁၄၉ သစ်ဆုံရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၃၉၉၆၅
ရမည်းသင်းမြို့ ၂၃၅၆
၁၅၀ လဲဖြူရေလှောင်တမံ ရမည်းသင်းခရိုင် ၈၃
ရမည်းသင်းမြို့ ၂၇
၁၅၁ မြို့သာရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၅၆၅၈
ငါန်းဇွန်မြို့ ၁၃၅၄
၁၅၂ ဖောင်းကတောရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၇၉၀၀
ငါန်းဇွန်မြို့ ၁၁၀၀
၁၅၃ နတ်သားတောရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၅၀၀၀
ငါန်းဇွန်မြို့ ၁၁၀၀
၁၅၄ ခက်လန်းရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၁၅၂၀၀
နွားထိုးကြီးမြို့ ၁၀၀၀
၁၅၅ ဇီးတောရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၂၈၉၀၃
နွားထိုးကြီးမြို့ ၅၈၆၁
၁၅၆ ပြောင်းပြာရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၂၇၉၆၀
နွားထိုးကြီးမြို့ ၁၅၇၀
၁၅၇ မြောက်ပင်လယ်ရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၁၀၀၀၀
မြင်းခြံမြို့ ၁၀၀၀
၁၅၈ တောင်ပင်လယ်ရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၈၅၀၀
မြင်းခြံမြို့ ၁၃၀၀
၁၅၉ စွန်းလွန်းရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၄၆၀၀
မြင်းခြံမြို့ ၁၅၃၀
၁၆၀ တောင်သာရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၅၀၀၀
တောင်သာမြို့ ၁၀၄၀
၁၆၁ ဝဲလောင်ရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၂၀၁၇၀
တောင်သာမြို့ ၂၆၀၉
၁၆၂ ဆင်တဲဝရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၁၂၀၀၀
နွားထိုးကြီးမြို့ ၄၉၀၀
၁၆၃ ကျောက်တစ်လုံးရေလှောင်တမံ မြင်းခြံခရိုင် ၅၂၅၀
တောင်သာမြို့ ၁၀၅၅
၁၆၄ ယာကြီးရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၄၄၀၀
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၃၃၄၉
၁၆၅ တောင်ရေရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၃၄၃၀
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၉၅၀
၁၆၆ ကြက်မောက်တောင်ရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၇၃၁၀၀
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၃၁၀၀
၁၆၇ ပင်းချောင်းရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၁၈၉၀၀
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၂၄၀၀
၁၆၈ ငါ့သရောက်ရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၇၀၀၀
ညောင်ဦးမြို့ ၂၀၀၀
၁၆၉ ပန်းဆွဲရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၁၂၆၀
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၁၀၀၃
၁၇၀ ညောင်ငုတ်တိုရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၂၇၀
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၁၂၆
၁၇၁ ဘဲကန်ရေလှောင်တမံ ညောင်ဦးခရိုင် ၅၇၉
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ၃၃၆
၁၇၂ ကုန်းတဲရေလှောင်တမံ မိတ္ထီလာခရိုင် ၄၄၀
မလှိုင်မြို့
တနင်္သာရီတိုင်း
ရန်ကုန်တိုင်း
၁၇၃ ပေါင်းလင်းရေလှောင်တမံ ၁၁၉၂၀၀
၄၇၅၀
၁၇၄ လဂွမ်းပြင်ရေလှောင်တမံ ၁၄၈၈၀၀
၅၁၆၀
၁၇၅ မဟူရာ(ငမိုးရိပ်)ရေကူရေလှောင်တမံ ၅၃၉၉၂
၂၅၀၀
၁၇၆ ငမိုးရိပ်ရေလှောင်တမံ ၁၈၀၀၀၀
၁၂၀၀၀
၁၇၇ ကလီထော်ရေလှောင်တမံ ၂၆၀၀၀
၇၆၀
၁၇၈ တောင်လုံးမြောင်ရေလှောင်တမံ ၈၀၀
၄၀
၁၇၉ တဘူးလှရေလှောင်တမံ ၁၉၄၆၀၀
၂၄၃၂၅
၁၈၀ ဘန့်ဘွေးကုန်းရေလှောင်တမံ ၁၇၃၅
၁၅၀
၁၈၁ ဇာမဏီအင်းရေလှောင်တမံ ၅၃၆၄
၃၂၆
ဧရာဝတီတိုင်း
၁၈၂ ကွန်ချောင်းရေလှောင်တမံ ဟင်္သာတခရိုင် ၉၈၄၀၀
ကြံခင်းမြို့ ၇၃၅၀
၁၈၃ မမြရေ‌လှောင်တမံ ဟင်္သာတခရိုင် ၇၁၄၀၀
မြန်အောင်မြို့ ၁၇၅၀
၁၈၄ နန်ကသူရေလှောင်တမံ ဟင်္သာတခရိုင် ၄၀၄၈၇
အင်္ဂပူမြို့ ၆၆၁၈
၁၈၅ ကညင်ရေလှောင်တမံ ဟင်္သာတခရိုင် ၁၄၅၀၀၀
အင်္ဂပူမြို့ ၂၆၈၈၀
၁၈၆ ရေကျော်ရေလှောင်တမံ ပုသိမ်ခရိုင် ၁၁၉၄
ငပုတောမြို့ ၆၇
၁၈၇ ကျောင်းခြားရေလှောင်တမံ ပုသိမ်ခရိုင် ၂၄၂
ငပုတောမြို့ ၁၁
ကချင်ပြည်နယ်
ကယားပြည်နယ်
၁၈၈ ဒေါတချရေလှောင်တမံ ဘော်လခဲခရိုင် ၂၀၇
ဘောလခဲမြို့ ၁၈
၁၈၉ ငွေတောင်ရေလှောင်တမံ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၈၉၂၀
ဒီမောဆိုးမြို့ ၁၇၀၀
၁၉၀ ငွေတောင်ရေထိန်းတမံ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၁၂၉၈
ဒီမောဆိုးမြို့
၁၉၁ လွိုင်နန်းဖရေထိန်းတမံ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၁၅၀၈
ဒီမောဆိုးမြို့ ၈၀
၁၉၂ ဟိုတာရေလှောင်တမံ လွိုင်ကော်ခရိုင် ၃၈၁
လွိုင်ကော်မြို့
ကရင်ပြည်နယ်
၁၉၃ သံလှယ်လျှပ်စစ်မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်း ဘားအံခရိုင်
၁၉၄ ရေဘုတ်ရေလှောင်တမံ ဘားအံခရိုင် ၂၈၄၇၄
လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ၂၃၇၆
၁၉၅ စိန်ပန်းမြိုင်ရေလှောင်တမံ ဘားအံခရိုင် ၅၅၀
လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ၂၅
ချင်းပြည်နယ်
၁၉၆ လိုင်ဗားရေလှောင်တမံ ဖလမ်းခရိုင် ၁၉၂၃
ဖလမ်းမြို့ ၁၀၃
၁၉၇ အောက်လိုင်ဗားရေလှောင်တမံ ဖလမ်းခရိုင် ၈၃၄
ဖလမ်းမြို့ ၁၄၅
၁၉၈ သီကီရ်ရေလှောင်တမံ ဟားခါးခရိုင် ၁၃၆၅
ထန်တလန်မြို့ ၇၅
မွန်ပြည်နယ်
၁၉၉ ဝါးပါးရေလှောင်တမံ သထုံခရိုင် ၄၁၅၀
သထုံမြို့ ၁၇၃
၂၀၀ ရွှေနတ်တောင်ရေလှောင်တမံ မော်လမြိုင်ခရိုင် ၅၂၅၀
မော်လမြိုင်မြို့ ၉၁၀
၂၀၁ အဇင်းရေလှောင်တမံ မော်လမြိုင်ခရိုင် ၁၅၄၂၇
မုဒုံမြို့ ၁၂၆
၂၀၂ ဝင်းဖနုံရေလှောင်တမံ မော်လမြိုင်ခရိုင် ၄၇၈၈၂
မုဒုံမြို့ ၄၄၄၂
၂၀၃ ကဇိုင်းရေလှောင်တမံ သထုံခရိုင် ၂၃၈၀
ဘီးလင်းမြို့ ၁၆၄၁
ရခိုင်ပြည်နယ်
၂၀၄ ပြိုင်းချောင်းရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၂၅၂၀၅
ကျောက်တော်မြို့ ၁၀၅၄
၂၀၅ ဇီးချောင်းရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၇၅၃၀
ကျောက်တော်မြို့ ၅၈၀
၂၀၆ ကြိုးကြာကွင်းရေလှောင်တမံ ၅၂၉
၂၀၇ ရဟိုင်းကွင်းရေလှောင်တမံ သံတွဲခရိုင် ၆၂၅
ဂွမြို့ ၄၇
၂၀၈ ဇီးဖြူကုန်းရေလှောင်တမံ သံတွဲခရိုင် ၄၃၀
သံတွဲမြို့ ၂၂
၂၀၉ ငပလီရေလှောင်တမံ သံတွဲခရိုင် ၁၄၇၀
သံတွဲမြို့ ၇၀
၂၁၀ မင်းသားချောင်းရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၁၆၅၀
ကျောက်တော်မြို့ ၂၀
၂၁၁ ဂရင်ဂျိုင်ရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၆၅
မင်းပြားမြို့
၂၁၂ ကြက်တက်ရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၁၂၁
မင်းပြားမြို့
၂၁၃ ရှောက်ချောင်းရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၁၁၄၀
ကျောက်တော်မြို့ ၁၂၀
၂၁၄ တမန်းဒူးရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၆၇၈
မြေပုံမြို့ ၇၅
၂၁၅ ဟင်းရွက်ချောင်းရေလှောင်တမံ မြောက်ဦးခရိုင် ၆၁၂၀
အမ်းမြို့ ၇၀၀
၂၁၆ ကမ်းသာယာရေလှောင်တမံ သံတွဲခရိုင် ၁၀၆၀
ဂွမြို့ ၅၆
၂၁၇ သိုင်းချောင်းရေလှောင်တမံ ကျောက်ဖြူခရိုင် ၉၅၅
ကျောက်ဖြူမြို့‌ ၃၉
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
၂၁၈ ကျီးဖြူကန်
၂၁၉ ဝမ်ပုံရေလှောင်တမံ လွိုင်လင်ခရိုင် ၃၉၄၆
နမ့်စန်မြို့ ၈၀၂
၂၂၀ ဇော်ဂျီရေလှောင်တမံ တောင်ကြီးခရိုင် ၅၁၇၈၆၃
ရပ်စောက်မြို့ ၃၃၆၁၆
၂၂၁ မြို့ကြီးရေလှောင်တမံ တောင်ကြီးခရိုင် ၃၅၉၅၅၂
ရွာငံမြို့ ၅၈၄၅၃
၂၂၂ ဘုရားကုန်းရေလှောင်တမံ တောင်ကြီးခရိုင် ၅၁၆
တောင်ကြီးမြို့ ၃၂
၂၂၃ ဟဲဟိုးကန် တောင်ကြီးခရိုင် ၃၅၇
ကလောမြို့ ၁၃
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
၂၂၄ နားဝရေလှောင်တမံ လားရှိုးခရိုင် ၁၂၈၄
မိုင်းရယ်မြို့ ၁၃၄
၂၂၅ မုံးရင်ရေလှောင်တမံ ကျောက်မဲခရိုင် ၁၅၉၀၀
နမ္မတူမြို့ ၅၃၈၅
၂၂၆ ကောက်ကွေ့ရေလှောင်တမံ လားရှိုးခရိုင် ၅၀၃၄
လားရှိုးမြို့ ၂၀၇
၂၂၇ ဟူးမွန်ရေလှောင်တမံ လားရှိုးခရိုင် ၂၀၂၅
လားရှိုးမြို့ ၁၈၀
၂၂၈ နမ့်ကျန်ရေလှောင်တမံ လားရှိုးခရိုင် ၃၄၃
လားရှိုးမြို့
၂၂၉ မြကန်ရေလှောင်တမံ လားရှိုးခရိုင်
လားရှိုးမြို့
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)
ပဲခူးတိုင်း(အနောက်)
၂၃၀ မြောက်နဝင်းရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၂၉၁၆၅၀
ပေါက်ခေါင်းမြို့ ၃၄၀၀၀
၂၃၁ တောင်နဝင်းရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၂၈၇၀၀၀
ပေါက်ခေါင်းမြို့ ၂၆၃၈၀
၂၃၂ တောင်နဝင်းရေထိန်းတမံ ပြည်ခရိုင် ၂၁၁၉၆
ပေါက်ခေါင်းမြို့ ၁၀၅၄၉
၂၃၃ ကန်ကြီးကုန်းရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၆၁၃၀
ပြည်မြို့ ၅၁၀
၂၃၄ ရွှေတောင်ရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၅၃၆၀
ရွှေတောင်မြို့ ၁၄၆၀
၂၃၅ ဝဲကြီးရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၂၅၂၀၀၀
ပေါင်းတည်မြို့ ၂၅၀၀၀
၂၃၆ ညောင်ကိုင်းရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၁၇၅၉၄
ပန်းတောင်းမြို့ ၃၀၀၁
၂၃၇ ခဝါရေလှောင်တမံ ပြည်ခရိုင် ၁၂၅၅၀
ပန်းတောင်းမြို့ ၁၃၀၈
၂၃၈ တောင်ညိုရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၂၁၀၀၀၀
နတ်တလင်းမြို့ ၂၁၂၀၀
၂၃၉ ဘော်ဘင်ရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၉၇၆၄၆
ကြို့ပင်ကောက်မြို့ ၇၇၉၉
၂၄၀ ဘော်ဘင်ရေလှောင်တမံ(ရေကူ) သာယာဝတီခရိုင် ၂၆၅၈၈
ဇီးကုန်းမြို့ ၅၈၄၂
၂၄၁ ဂမုန်းရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၅၆၄၁၇
အုတ်ဖိုမြို့ ၄၆၆၂
၂၄၂ မင်းလှရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၄၃၆၄၅
အုတ်ဖိုမြို့ ၃၂၉၁
၂၄၃ စဉ့်ကူးချောင်းဂေါင်းရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၂၂၂၉
အုတ်ဖိုမြို့ ၄၈၄
၂၄၄ ကံတင်ဘီးလင်းရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၁၃၄၁၇၅
မင်းလှမြို့ ၇၅၇၈
၂၄၅ သဲကောရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၅၂၅၀၀
လက်ပံတန်းမြို့ ၄၁၂၀
၂၄၆ သုံးဆယ်ရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၂၃၇၅၂၀
သာယာဝတီမြို့ ၈၅၆၀
၂၄၇ မုက္ခာရေလှောင်တမံ သာယာဝတီခရိုင် ၂၄၁၁၂
မင်းလှမြို့ ၃၉၃၆
နေပြည်တော်ကောင်စီ
၂၄၈ ကင်းသာရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၇၂
တပ်ကုန်းမြို့
၂၄၉ ဆင်သေရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၁၄၃၀၉၀
တပ်ကုန်းမြို့ ၁၇၃၀၃
၂၅၀ မြို့လှရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၁၄၆၀၀
တပ်ကုန်းမြို့ ၄၅၂၀
၂၅၁ ရေဆင်းရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၇၃၀၀၀
ဇေယျာသီရိမြို့ ၁၀၄၀
၂၅၂ ငလိုက်ရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၇၅၀၀၀
ဥတ္တရသီရိမြို့ ၁၂၉၅၀
၂၅၃ တောက်ပြိုရေလှောင်တမံ ဥတ္တရခရိုင် ၂၄၉၁
ဥတ္တရသီရိမြို့ ၄၇၆
၂၅၄ သဲဖြူရေလှောင်တမံ ဒက္ခိဏခရိုင် ၈၇၁၈
လယ်ဝေးမြို့ ၆၈၇