သင်တန်းကျောင်းများ

ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်မှု

ဝန်ထမ်းများအား နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာနိုင်စေရန်၊ ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတက်လာသော နည်းပညာသစ်များ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရန်၊ ခေတ်မီနည်းပညာရပ်များနှင့် ထိတွေ့ရင်းနှီးမှုရရှိနိုင်စေရန် နှင့် တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း (၄) ခုကို ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။

ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်းများ

(၁)    ဆည်မြောင်းပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ ၊ ပဲခူးမြို့
(၂)    ဆည်မြောင်းပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့
(၃)    အခြေခံရေတိုင်းနှင့်မြေတိုင်းပညာရပ်သင်တန်းကျောင်း ၊ ပျော်ဘွယ်မြို့
(၄)    စက်မှုပညာရပ်လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးသင်တန်းကျောင်း(စက်မှုတိုင်း - ၁) ၊ ရန်ကုန်မြို့