နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ
-    နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၅၀၀) ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအနက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၃၅.၆၃) သန်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဆည်မြောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (Development of Irrigation Schemes in Myanmar - DISM) ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ရဲနွယ်ဆည်ရေသောက်စနစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ကွန်းချောင်းရေလွှဲဆည်နှင့် ဆည်ရေသောက်စနစ် တည်ဆောက် ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းကာလမှာ (၇.၁၀.၂၀၂၀) မှ (၃၀.၉.၂၀၂၅) အထိ၊ (၅) နှစ် ဖြစ်ပါသည်။
-    ရဲနွယ်ဆည်ရေသောက်စနစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက စိုက်ပျိုးမြေ ဧရိယာ (၆၂၀၀၀) ဧကနှင့် ကွန်းချောင်းရေလွှဲဆည်နှင့် ဆည်ရေသောက်စနစ် တည်ဆောက် ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ (၃၅၀၀၀) ဧကအား အကျိုးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆည်ရေသောက်ဧရိယာများ တိုးလာကာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း၊ စီမံကိန်းအစီအစဉ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည့် လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို တောင်သူလယ်သမားများအား အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေး ခြင်းဖြင့် တောင်သူများအနေဖြင့် လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ ပိုမိုပိုင်ဆိုင်လာစေပြီး အငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ထွန်းကားလာခြင်းကြောင့် လယ်ယာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေခြင်း၊ ဒေသနေပြည်သူများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာပြီး လူမှုစီးပွားဘဝများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။