ဇလဗေဒဌာနခွဲ

ဇလဗေဒဌာနခွဲသည် IWUMD ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဇလဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(က)    မိုးရေချိန်စခန်းများ၊ မိုးလေဝသစခန်းများနှင့် ရေမှတ်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်တိုင်းတာ ခြင်း နှင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊ ( ရေမှတ်စခန်း (၁၂၃) ခု ၊ အလိုအလျောက် ရေမှတ် စခန်း (၉) ခု ၊ မိုးရေချိန်စခန်း (၂၅) ခု၊ အလိုအလျောက် မိုးရေချိန်စခန်း (၃၉) ခု တို့ဖြင့် တိုင်းတာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်)
(ခ)    ဇလဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များ စုဆောင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စူးစမ်းတိုင်းတာ ခြင်း၊
(ဂ)    ဆည်တမံစီမံကိန်းများအတွက် စီးဝင်ရေ နှင့် ရေကြီးမှု တို့ကိုစူးစမ်းတိုင်းတာတွက် ချက်ခြင်း၊
(ဃ)    မြစ်ချောင်းများနှင့် ဇလဗေဒစခန်းများမှ ရေနမူနာယူ၍ ရေအရည်အသွေးစမ်း သပ်ခြင်း၊
(င)    ဧရာဝတီမြစ်၊ ပဲခူးမြစ်၊ စစ်တောင်းမြစ်၊ ငဝန်မြစ်နှင့် မြစ်လက်တက်အချို့တွင် မြစ်ရေစီးဆင်းမှုတိုင်းတာခြင်း၊ ပင်လယ်နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော မြစ်ကြီးများတွင် ဆားငန်ရေဝင်ရောက်မှုတိုင်းတာခြင်း၊
(စ)    ဆားငန်ရေဝင်ရောက်မှုသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သော တောင်သူများအတွက် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည့် အတွက် နှစ်စဉ်တိုင်းတာမှုများဆောင်ရွက်၍ တောင်သူများအား အသိပညာပေးခြင်း၊
(ဆ)    မြန်မာနိုင်ငံသဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု မူဝါဒများရေးဆွဲခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲ၊ သုတေ သနလုပ်ငန်းစသည်တို့တွင် အခြားဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။


Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

၀၆၇-