စူးစမ်းလေ့လာရေးဌာနခွဲ

စူးစမ်းလေ့လာရေးဌာနခွဲသည် IWUMD ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။(က)    ရေလှောင်တမံနှင့် ဆည်ရေသောက်ဧရိယာများ၏ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကို အသေးစိတ် တိုင်းတာခြင်း၊
(ဂ)    မြေဆီလွှာစမ်းသပ်ခြင်း၊ ဆည်ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်း နှင့် စိုက်ပျိုးရေ နှင့်ကိုက်ညီသော သီးနှံများ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်     အတွက် အချက်အလက်များ စာရင်း ဇယားများ ကောက်ယူခြင်း၊
(ဃ)    ဆည်ရေသောက်ဧရိယာများတွင် ဆား၊ ဆပ်ပြာပေါက် ပြဿနာ မြေများကို ကြို တင်စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း  နှင့် စီမံပြုပြင် ဖော်ထုတ် ပေးခြင်း၊
(င)    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊
(စ)    တည်ဆောက်ပြီး ရေလှောင်တမံများတွင် ရေသိုလှောင်နိုင်မှုအခြေအနေပြောင်းလဲမှုကို သိရှိနိုင်ရန် GNSS Receiver များ၊ Echo Sounder များ အသုံးပြု၍ Area-Capacity  တိုင်းတာခြင်း။
Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

၀၆၇-