ဆည်မြောင်းပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ

ဆည်မြောင်းပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲသည် IWUMD ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆည်မြောင်းပညာရပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ (က)    သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးခြင်း၊
(ခ)    ဓာတ်ခွဲဝန်ထမ်းများအချင်းချင်း အပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံဖလှယ်ခြင်းနှင့် သင်ကြားပို့ချ ခြင်း၊
(ဂ)    ပြည်ပမှပညာရှင်များ လာရောက်ပို့ချသည့် သင်တန်းများမှ နည်းပညာများအား ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများကို     Trainee of  Trainer (TOT) သင်တန်း အဖြစ်ပြန်လည်ပို့ချခြင်း
(ဃ)    ရေလှောင်တမံများနှင့် ဆည်ရေသောက်စနစ်များ၊ ရေအားအဆောက်အအုံများ၊ ရေဘေး ကာကွယ်ရေးတာများ၊ လမ်းများတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အရည်အသွေး ထိန်း သိမ်းခြင်း QualityControl လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င)    ဆည်ရေအသုံးပြုမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက်ဆည်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုဖွံ့ဖြိုးတိုး တက် ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာများအတွက် အထူးသင်တန်းများကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခြင်း၊
(စ)    ဆည်များ၏ ရေအရည်အသွေးကို ရာသီအလိုက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း၊
(ဆ)    ရေအားအဆောက်အဦများ၏ Physical Hydraulic Model Test များကိုစမ်းသပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။


Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

၀၆၇-