လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲသည် IWUMD ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံထုတ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။(က)    ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများရှိ ဆည်မြောင်းတာတမံများ၊ ရေပေးဝေမှုနှင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးမှု အခြေအနေများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း
(ခ)    အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် လျာထား ချက်အတိုင်း ပြီးစီးမှု ရှိ/မရှိ၊     လစဉ်နှင့်(၃) လပတ်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများအရ စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊
(ဂ)    ဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ ခိုင်ခန့်မှုနှင့် လုံခြုံမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊
(ဃ)    တည်ဆောက်ပြီးစီးပြီဖြစ်သော လုပ်ငန်းများ၏ လုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်း အစီရင်ခံစာ (P.C.R) အား ပြုစုခြင်း ရှိ/မရှိ     စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြုစုပြီးသော လုပ်ငန်းများကို စစ်ဆေး ခြင်း။
(င)    ဆည်တမံအဆောက်အအုံများ၊ ရုံးများ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဝင်းများအား ဌာနပိုင်မြေအဖြစ် အမည်ပေါက်ရရှိရေး အတွက်     ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ)    ဆည်ရေအသုံးပြုမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅) ၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com


Call:

067-