ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

ငွေစာရင်းဌာနခွဲသည် IWUMD ရုံးချုပ် ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေစာရင်း​လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


(က)    ဌာနဆိုင်ရာရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များကို စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဆေး ခြင်း၊
(ခ)    ဌာနအနေဖြင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်းဌာနကိုဓဥပဒေများ၊ ပြည်သူ့ လုပ်ငန်း ငွေစာရင်းကိုဓဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဂ)    နိုင်ငံတော်၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် မပါဝင်သော ကြွေးမြီအပ်ငွေ၊ ယာယီစာရင်း ခေါင်းစဉ်များအတွက် ခန့်မှန်းခြေ စာရင်းရေးဆွဲခြင်း၊
(ဃ)    အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်သော နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေသားများကို စာရင်း မှ ပယ်ဖျက်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င)    မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (ရုံးချုပ်)နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင် ရွက်ခြင်း၊
(စ)    စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် ဒေသဆိုင်ရာစာရင်းရုံးများမှ ပေးပို့သည့် စာရင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာများကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်


Email:

iwumd@gmail.com

Call:

+95-67-3410104