မြေအောက်ရေနှင့်မြစ်ချောင်းများ၏ ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊ မှတ်တမ်းများ ပြုစုခြင်း

မြေအောက်ရေနှင့်မြစ်ချောင်းများ၏ ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊ မှတ်တမ်းများ ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းသည် IWUMD အောက်တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ အနက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
(က)    မြေအောက်ရေအလားအလာရှိသောနေရာဒေသများကို စူးစမ်းလေ့လာတိုင်းတာ ဖော်ထုတ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေအတွက် စက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ပေးခြင်း၊
(ခ)    ရေရှားပါးသော ဒေသများတွင် သောက်သုံးရေရရှိရေး စက်ရေတွင်းများ တူးဖော် ပေးခြင်း၊
(ဂ)    တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် မြေအောက်ရေ စီမံကိန်း/ လုပ်ငန်းများအား နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပံ့ပိုးကူညီ ညွှန်ကြားခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း ကုန်ကျစရိတ်ဆိုင်ရာများကို စီစစ်ကြီးကြပ် ခွင့်ပြုပေးရန်၊
(ဃ)    မြေအောက်ရေနှင့်မြစ်ချောင်းများ၏ ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့် သုံးသပ် တင်ပြခြင်း၊ မှတ်တမ်းများ ပြုစုခြင်း။Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅) ၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

၀၆၇-