စက်မှု/လျှပ်စစ်ဌာနခွဲ (၁) (ရေအရင်းအမြစ်)

စက်မှု/လျှပ်စစ်ဌာနခွဲ (၁) (ရေအရင်းအမြစ်) သည် IWUMD အောက်ရှိ ဌာနခွဲ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။(က)    စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသစ်များ တိုင်းတာခြင်းနှင့် အပြီးသတ်ဒီဇိုင်းပုံစံများ ထုတ်လုပ် ခြင်း၊
(ခ)    ပြည်နယ်များ၊ မဖွံ့ဖြိုးသေးသောဒေသများ၊ နယ်စပ်ဒေသများတွင် စိမ့်စမ်းရေသွယ် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ)    မြစ်ရေတင် စီမံကိန်းများ၏ တူးမြောင်းများ၊ တူးမြောင်းအဆောက်အအုံများ စံချိန် စံညွှန်းနှင့်အညီ တည်ဆောက်ခြင်း၊ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းမှုကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြေပုံများထုတ်ခြင်း၊
(ဃ)    စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် မြစ်ချောင်းများပေါ်တွင် ခေတ်မီတိုင်းတာရေး ကိရိယာများအသုံးပြု၍ မြေအနိမ့် အမြင့်တိုင်းတာခြင်း နှင့် ရေမှတ်၊ ရေစီးရေလာ တိုင်းတာခြင်း
(င)    ကျေးရွာသောက်သုံးရေကန်နှင့် ရေတင်စက်ရုံများ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ၊  ခန့်မှန်းခြေ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊


Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅) ၊ နေပြည်တော်


Email:

iwumd@gmail.com

Call:

067-