စီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ


စီမံကိန်းနှင့် လုပ်ငန်းဌာနခွဲသည် IWUMD ရုံးချုပ် ရှိ ဌာနခွဲများအနက် စီမံကိန်းနှင့် လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
(က)    နှစ်စဉ်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာတို့ကိုတင်ပြခြင်း၊
(ခ)    ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေ ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပိုလျှံငွေများရှိကပြန်လည်အပ်နှံခြင်း၊
(ဂ)    စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း စိစစ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူမည့် အစီရင်ခံစာ များဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးရုံး နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ)    စီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းတိုး တက်မှု အစီရင်ခံစာများ သုံးသပ် တင်ပြခြင်း၊
(င)    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားနိုင်ငံများ၏ ချေးငွေ၊ ထောက်ပံ့ငွေများ နှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏ အကောင်အထည်ဖော်မှု အခြေ အနေ နှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများကို သုံးသပ်တင်ပြခြင်း၊
(စ)    အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ပြုစုခြင်း၊ နှစ်တိုနှစ်ရှည်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများစာရင်း ပြုစုခြင်း၊
(ဆ)    တည်ဆောက်ပြီး ရေလှောင်တမံများ၏ ရေဝင်ရေထွက်နှင့် ရေမှတ်များ၊ မိုးရေချိန် များ၊ ဆည်ရေပေးဝေသော ဧရိယာ၊ ရေဘေးကာကွယ်သော ဧရိယာများကို စိစစ် ခြင်းနှင့် စာရင်းပြုစုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဆည်မြောင်းတာတမံ လုပ်ငန်းများ နှင့် ပတ်သက်၍ အထွေထွေအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဇ)    အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းများပြုစုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခြင်း၊Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

067-3410132