စီမံ၊‌ ငွေစာရင်းနှင့် လုပ်ငန်းဌာနခွဲ

စီမံ၊‌ ငွေစာရင်းနှင့် လုပ်ငန်းဌာနခွဲ (ရေအရင်းမြစ်) သည် IWUMD လက်အောက်ရှိ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။(က)    ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်ခြင်းများ၊ ဝန်ထမ်းသစ်များ ခန့်ထားနိုင်ရေး၊ ပြောင်းရွှေ့တာ၀န် ပေးအပ်နိုင်ရေး၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ တာဝန်ချ ထားခြင်း၊ ပြုန်းတီးမှုများအတွက် အင်အားလျော့ချခြင်း၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း၊ နုတ် ထွက်ခွင့်တင်ပြခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း၊ တွဲဘက်တာဝန် ပေးအပ်ခြင်း များ ကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်
(ခ)    နှစ်စဉ် သာမန်နှင့်ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေ၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ စိစစ်တွက် ချက် တင်ပြတောင်းခံခြင်းများ၊ ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေများအား ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ် ၍ ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ ရန်ပုံငွေခွဲဝေချထားပေးခြင်းနှင့် စိစစ်ထုတ်ပေး ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန်
(ဂ)    နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာများ မြစ်ရေတင်၊ စီမံကိန်း/ လုပ်ငန်းများ၊ မြေအောက်ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှုအခြေအနေကို စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း အစီရင်ခံစာများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် နှစ်တိုနှစ်ရှည် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲတင်ပြရန်၊
(ဃ)    အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ (INGOs, NGOs) များနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများ၊ မြေအောက်ရေလုပ်ငန်းများ၊ စိမ့်စမ်းရေသွယ် လုပ်ငန်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် စီမံချက် များ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ရန်။

Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅) ၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

067-