ပြည်နယ်/တိုင်း ထိန်းသိမ်းရေးရုံးများ


IWUMD အောက်တွင် ပြည်နယ်/တိုင်း ထိန်းသိမ်းရေးရုံးများ ရှိပါသည်။(က)    စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောရေကို ရေလှောင်တမံများ၊ ရေလွှဲဆည်များ၊ အင်းအိုင်၊ ချောင်းပိတ်၊ မြောင်းပိတ် လုပ်ငန်းများနှင့် ရေထိန်းတံခါးများမှ စိုက်ကွင်းများအရောက် စနစ်တကျ ကြီးကြပ်ပေးဝေခြင်း၊
(ခ)    ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာနှင့် ရေငန်တားတာများတွင် ရေကင်းစခန်းများ တည်ဆောက်၍ အရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း များကြိုတင်စုဆောင်းခြင်း၊ မြစ်ရေကြီးချိန်တွင် (၂၄)နာရီ ရေကင်းတာဝန်များချ၍ စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(ဂ)    တည်ဆောက်ပြီး ဆည်မြောင်း၊ တာတမံ၊ ရေပေးအဆောက်အအုံများ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေး နှင့် ရေဘေး ကာကွယ်ရေးတို့အတွက် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင် ရာသတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (Regulations and Manuals) များ အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊
(ဃ)    တည်ဆောက်ပြီး ရေအားအဆောက်အအုံများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ (Function) စနစ်တကျ ရှိစေရေးအတွက်
-    ရာသီအလိုက်ခန့်ထားသည့် လုပ်သားများဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်  သာမန် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ
-    သာမန်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်သားအင်အားဖြင့် မပြုပြင်နိုင်သည့် အထူး ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကို သတ်မှတ်ကာလ        နှစ်စဉ်ရေပေးရာသီ အမီ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
(င)    တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဆည်၊ကန်၊တမံများမှ စိုက်ပျိုးရေပေးဝေလျက် ရှိသည့်အပြင် ဆည်ရေသောက် ဧရိယာပြင်ပရှိ စိုက်ဧကများ စိုက်ပျိုးရေရ ရှိစေရန်အတွက် ချောင်း၊ မြောင်းများတွင် အလဟဿစီးဆင်းလျက်ရှိသောရေကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ချောင်းပိတ်၊ မြောင်းပိတ်၊ လျှိုပိတ်များ တည်ဆောက်၍ စိုက်ပျိုးရေပေးဝေနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
(စ)    မိုးရေချိန်နည်းပါးသော ဒေသများတွင် သဲချောင်းများမှရေကို သိုလှောင်နိုင်ရန် အတွက် မြေအောက်တမံများ တည်ဆောက်၍ သောက်သုံးရေရရှိရေး ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(ဆ)    သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များမှ သီးခြားပေးအပ်ထား သည့်  တာဝန်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း။


Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

၀၆၇-