တည်ဆောက်ရေးရုံးများ

IWUMD ၏ အောက်တွင် တည်ဆောက်ရေးရုံးများ ရှိပါသည်။တည်ဆောက်ရေးရုံးများသည် နိုင်ငံတော်၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အတွက် ဒီဇိုင်းပုံစံများအရ -
(က)    ရေလှောင်တမံများနှင့် ဆက်စပ်အဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်း၊
(ခ)    ရေလွှဲဆည်များ နှင့် ဆည်ရေသောက်စနစ်များတည်ဆောက်ခြင်း၊
(ဂ)    ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုနှင့် ရေငန်ဝင်ရောက်မှု ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေ ဘေးကာကွယ်ရေး တာများ၊ ရေငန်တား တာများ နှင့် ရေထိန်းတံခါးများ တည် ဆောက်ခြင်း။
Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

၀၆၇-