ဘူမိဗေဒဌာနခွဲ

ဘူမိဗေဒဌာနခွဲ သည် IWUMD ရှိ ဌာနခွဲများအနက်မှ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။(က)    ရေလှောင်တမံ၊ ရေလွှဲဆည်၊ ရေတံခါးအဆောက်အဦတို့၏ မြေသား၊ ကျောက်သား အောက်ခံ အုတ်မြစ်အခြေအနေ ကိုသိရှိနိုင်ရန် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာစူးစမ်းလေ့လာခြင်း နှင့် ဝန်ဖိအားခံနိုင်ရည်ကို သိရှိနိုင်ရန် မြေသားစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)    တည်ဆောက်ပြီးရေလှောင်တမံများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ဘူမိရူပ တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အောက်ခံအုတ်မြစ် ပိုမိုတောင့်တင်း ခိုင်မာရန် ပြုပြင်ပေးခြင်း၊
(ဂ)    မြေအောက်တမံများတည်ဆောက်နိုင်ရန် သဲချောင်းများ၏ အောက်ခံမြေလွှာများ အတွင်း ရေစိမ့်ဝင်နိုင်မှုနှင့် ရေသိုလှောင်နိုင်မှုအခြေအနေများ စမ်းသပ်စစ်ဆေး ခြင်း။
Location:

ရုံးအမှတ် (၁၅)၊ နေပြည်တော်

Email:

iwumd@gmail.com

Call:

067-