လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း

Some of the Irrigation and Water Utilization Management Department’s completed reservoirs are multipurpose and will generate hydropower as well as irrigation:

COMPLETED PROJECTS WHICH GENERATE HYDROPOWER

Serial NoName of ProjectState/RegionTownshipExtent of
Hydropower
(Megawatt)
Completed
Year
Remark
1Paunglaung DamNaypyitawZeyarthiri2802004-2005
2Monechaung DamMagwaySidoktaya752004-2005
3Kyeeown Kyeewa DamMagwayPwintbyu742011-2012
4Kinda DamMandalayMyittha561989-1990
5Phyu Chaung DamBagoPhyu402015-2016
6Myitthar DamMagwayGantgaw402015-2016
7Thaphanseik DamSagaingKyunhla 302001-2002
8Kapaung DamBagoOktwin302007-2008
9Myo Gyi DamShanYwangan302015-2016
10Yenwe DamBagoKyauktaga252005-2006
11SetawGyi DamMandalayMadaya251986-1987
12Zawgyi DamShanLawksawk121997-1998
13Kanyin DamAyeyarwadyIngapu52011-2012
14Yazagyo DamSagaingKale42015
15Pathi DamBagoTaungoo2.21996-1997
Total728.2

COMPLETED PROJECTS INCLUDING MINI HYDROPOWER SUPPLY

Serial NoName of ProjectState/RegionTownshipMini
Hydropower(KW)
Completed YearRemark
1Nankathu DamAyeyarwadyIngapu6002000
2Northyamar
(Supplementary) Dam
SagaingPale2502007-2008
3Moneyin DamShan Namtu2502008-2009
4Kataik DamMonPaung 1802007-2008
5Liva DamChinFalam1751994-1995
6Mamya DamAyeyarwadyMyanaung1502014-2015
7Mann Chaung DamMagwayNgape1251998-1999
8Shwelaung DamBagoBago1002011-2012
9Maday DamShanKanma1002006-2007
10Zee Chaung DamRakhineKyauktaw802008-2009
11Kaukkwe DamShan Lashio802006-2007
12Konchaung DamAyeyarwadyKyangin702004-2005
13Kyauktolone DamMandalayTaungtha 601992-1993
14Chaungmange DamNaypyitawLewe502006-2007
15Pyaing Chaung DamRakhine Kyauktaw402006-2007
16Shanmange DamMandalayMeiktila 402007-2008
17Minmyin DamSagaingKanbalu402014-2015
18Karbo WeirSagaingKhinoo33
19Kyeepinakk DamSagaingKanbalu302001-2002
20Madan DamNaypyitawLewe302009-2010
21Marlaenattaung DamMandalaySingu302007-2008
22Kanyin DamAyeyarwadyIngapu242011-2012
23Sin Lan DamMandalayPyin Oo Lwin232002-2003
24Gamone DamBagoOkpho202003-2004
25Thaneyin DamSagaingKanbalu162014-2015
26Warkatoke DamBagoBago152007-2008
27Yaybote DamKayinHlinebwe102014-2015
28Ba De Dam MagwayAunglan102004-2005
29Thonese DamBagoTharyawaddy62002-2003
30Kapaung (Weir)BagoOktwin52008-2009
31Kantinbeelin DamBagoMinhla42008-2009
32Wan Pone DamShan (South)Namsang32005-2006