ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁)     လိုအပ်သည့် အကြိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်မြောက် နိုင်စွမ်းရှိပါက ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီးရှိရင်းစွဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရင်းအမြစ်များကို မထိခိုက်စေနိုင်ရေအားလျှပ်စစ်ပါတွဲဘက်ထုတ်လုပ်နိုင်သောဘက်စုံရေလှောင်တမံများအပါအဝင် စီမံကိန်းအသစ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၂)     တည်ဆောက်ပြီးရေလှောင်တမံနှင့်ရေသောက်စနစ်များအား စိုက်ပျိုးရေ ထိရောက်လုံလောက်စွာ ပေးဝေနိုင်ရန် ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်ခြင်း။

(၃)     ရေဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာများနှင့် ရေငန်တားတာများ ပြုပြင်တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းခြင်း။

(၄)     ဒေသ၏ လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ သောက်သုံးရေဖူလုံစေရေးနှင့် ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက်ရေလှောင်တမံနှင့် ဆည်ငယ်/ကန်ငယ်များတည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်း။

(၅)     ကျေးရွာဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင်နည်းပညာထောက်ပံ့မှုဖြင့်ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၆)     စနစ်ကျ၍ ထိရောက်ကောင်းမွန်သော ရေစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သည့် အဆင့်မြင့်လယ်ယာမြေဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိဆက်စပ်ဌာနများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၇)     တောင်သူလယ်သမားများပါဝင်သည့် ရေအသုံးပြုသူအဖွဲ့များအား ဆည်ရေကိုထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးချတတ်စေရန်အတွက် ရေစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများဖြင့်လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်း။

(၈)     မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းများအနေဖြင့် မူလအကျိုးပြု လယ်/ယာမြေ ဧကများ အပြည့်အဝ စိုက်ပျိုး ရေပေးဝေနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၉)     အပူပိုင်းဇုန် ဒေသများဖြစ်သော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးများအတွင်းရှိလျှပ်စစ်မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများနှင့်မြေအောက်ရေဖော်ထုတ်သုံးစွဲသည့်လုပ်ငန်းများမှ စိုက်ပျိုးရေပိုမိုပေးဝေနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၀)   စိုက်ပျိုးရေနှင့်သောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်အား ထောက်ကူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေး အတွက်မြေအောက်ရေဖော်ထုတ်သုံးစွဲခြင်းလုပ်ငန်းများအားသဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ထိခိုက်မှု မရှိစေဘဲ စနစ်တကျ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(၁၁)   လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိနိုင်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ မူလတည်ဆောက်ပြီး ဒီဇယ်မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများအားလျှပ်စစ်ရေတင်စနစ်သို့   ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း။

(၁၂)   မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများနှင့် မြေအောက်ရေဖြင့် တစ်ကွင်းတစ်စပ်ရေ ပေးဝေသော လုပ်ငန်း များတွင် ရေသုံးစွဲမှုချွေတာသောနည်းစနစ် (Wateraving Technology) အသုံး ပြုနိုင်ရေး လယ်သမားများသို့ ပညာပေးဆောင်ရွက်ခြင်း။

ရေအရင်းအမြစ် အသုံးချမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ

(၁)       တည်ဆောက်ပြီးဆည်များ၊ မြောင်းများနှင့် မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများတွင်ဆည်ရေပေး စနစ်များပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ရေသွင်းရေထုတ်စနစ်များကိုရေအသုံး ပြုသူတောင်သူလယ်သမားများကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောစနစ်ကိုအသုံးပြု၍ ပိုမိုထိရောက်စွာ အကျိုးပြုစေရေး စီမံဆောင်ရွက်မည်။

(၂)          ဒေသအလိုက် အကျိုးရှိမည့် ရေရရှိရေး စီမံကိန်းများကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။

(၃)       သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရေအရင်းအမြစ်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲမြေအောက်ရေဖော် ထုတ်သုံးစွဲခြင်းဖြင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက်ရေရရှိရေး၊အဆင့်မြင့်ရေသွင်းနည်းစနစ်များအသုံးပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၄)       ရေဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာများနှင့်ပင်လယ် ရေငန်ဝင်ရောက်သောဒေသများတွင်ရေငန်တားတာများတည်ဆောက်ခြင်း၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းများတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများအားဒေသအလိုက်ဦးစားပေးအစီအစဉ်များဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၅)       ဆည်ရေကို သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင် ရေလိုအပ်မှုများရှိပါက ထိရောက်စွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၆)       ဒေသအလိုက်စိုက်ပျိုးရေကိုအကျိုးရှိထိရောက်စွာရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် “ တောင်သူများစိုက်ပျိုးရေရယူသုံးစွဲရေးအဖွဲ့” များဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၇)       ဒေသရှိရင်းစွဲရေအရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍ ကျေးလက်သောက်သုံးရေရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။

ရေအရင်းအမြစ် အသုံးချမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်

(၁)       ရေလေလွင့်မှုနည်းပါးပြီး အကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရေးအတွက်လက်ရှိ ဆည်များ၊ မြစ်ရေတင်လုပ်ငန်းများ၊ မြေအောက်ရေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ရေပေးဝေမှုစနစ်နှင့် ရေသောက်စနစ်များကို ခေတ်မီအောင် ပြုပြင် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်။

(၂)       ကျေးရွာပိုင်ဆည်များ၊ ရေကန်များ၊ရေသွင်းရေထုတ်စနစ်များ၊လယ်သမားတာများ တည်ဆောက်ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

(၃)       လိုအပ်သည့်ဒေသများတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရေအရင်းအမြစ်ကိုထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြင့်မြေအောက်ရေတူးဖော်သုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် အစက်ချရေပေးစနစ်၊ ရေဖျန်းစနစ်စသည့်အဆင့်မြင့်ရေသွင်းနည်းစနစ်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၄)       ရေဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာများနှင့် ပင်လယ် ရေငန်ဝင်ရောက်သောဒေသများတွင်ရေငန်တားတာများတည်ဆောက်ခြင်း၊ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ရေနုတ်မြောင်းများတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ရံပုံငွေရရှိမှု ပေါ်မူတည်၍ဒေသအလိုက်ဦးစားပေးအစီအစဉ်များဖြင့်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၅)       ဒေသရှိရင်းစွဲ အရင်းအမြစ်များနှင့် ဒေသ၏လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည် ၍ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံးရေ၊ သောက်သုံးရေဖူလုံစေရေးနှင့် ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် ရေလှောင်တမံနှင့် ဆည်ငယ်၊ ကန်ငယ်များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်။

(၆)       ဒေသအလိုက် စိုက်ပျိုးရေကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် “ တောင်သူများ စိုက်ပျိုးရေရယူသုံးစွဲရေးအဖွဲ့” များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြဌာန်းခြင်းနှင့် ယင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးအတွက် လိုအပ်သောနည်းစနစ်များလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(၇)       ကျေးလက်ဒေသများတွင် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိရေး နည်းပညာနှင့် အသိပညာပေးရေး အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်သွားမည်။