၂၉.၆.၂၀၂၂ မိုးရေချိန်နှင့်ရေမှတ်များ

By: Thida Htwe

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

တည်ဆောက်ပြီးဆည်/ကန်များ၏‌ နေ့စဉ်ဆည်/ကန်ရေမှတ်စာရင်း

နေ့စွဲ ၂၉.၆.၂၀၂၂

 

 

Related post