ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်ခြမ်း)၊တည်ဆောက်ရေး(၂)ဆည်/ရေ ဦးစီးဌာန တို့၏အစည်းအဝေးကို Video Conferencing ဖြင့်ကျင်းပ