မူဝါဒ

နိုင်ငံ၏ရေအရင်းအမြစ် သယံဇာတများကို ဒေသ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပြီး နောင်ရေရှည် လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ရေစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ စီမံအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။

ရည်မှန်းချက်

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များကြောင့် စိုက်ပျိုးရေ၊ သောက်သုံးရေ ရှားပါးခက် ခဲမှု၊ ရေကြီးရေလျှံမှု သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမှ လျော့ပါးသက်သာစေရေးနှင့် နောင်ရေရှည်လုံခြုံ စိတ်ချနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းပြီး ရေ အရင်းအမြစ်သယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်။

ရေရှည်တည်တံသောဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

နေ့စဉ်မိုးရေချိန်နှင့်ရေမှတ်များ

ရေလှောင်တမံပုံများ